Viitorul alimentar în Europa

Consultațiile privind modernizarea și simplificarea PAC-ului formează noua direcție de acțiune privind Reforma Agrară la nivel european.

 

PAC-ul (Politica Agricolă Comună) a fost înființată la începutul anilor 60 pentru a transpune în acțiuni obiectivele definite de Tratatul de la Roma (1957). Ca orice altă politică sau program european, PAC-ul trebuie să urmărească și celelalte obiective ale Uniunii.

Articolul 39 din Tratat specifică obiectivele PAC-ului:

(a) să crească productivitatea agricolă promovând progresul tehnologic și asigurându-se că există o dezvoltare rațională a producției agrare și o utilizare optimă a factorilor de producție

(b) să asigure un standard mediu de viață pentru comunitatea agrară, în mod particular prin creșterea veniturilor individuale ale persoanelor care se ocupă cu agricultura

(c) să echilibreze piața

(d) să asigure valabilitatea produselor

(e) să se asigure că produsele ajung la consumatori la prețuri rezonabile

PAC-ul a suferit mai multe valuri de reforme, cea din urmă decizându-se în 2013 și implementându-se în 2015. De atunci, contextul în care reforma a fost gândită s-a schimbat în mod semnificativ. În mod particular:

  • prețurile în agricultură au scăzut în mod substanțial și nesiguranța pe piață a crescut în mare parte din cauza factorilor macroeconomici, a tensiunilor geopolitice, inhibând un plan sectorial clar și de lungă durată
  • accentul negocierilor de piață s-a mutat în mod vizibil de la înțelegerile multilaterale la cele bilaterale, fiind necesar un echilibru dintre interesele ofensive și cele defensive, ținându-se cont de anumite sectoare sensibile
  • UE s-a angajat la noi obligații internaționale, în mod special cele legate de schimbările climatice și multiple aspecte ale dezvoltării durabile (prin Obiectivele Dezvoltării Durabile ale Națiunilor Unite – SDG-urile), fiind de asemenea expusă altor dezvoltări geopolitice cum ar fi migrarea în masă

Cele de mai sus au iscat o dezbatere publică viguroasă cu privire la eficacitatea reformei din 2013 de a-și atinge obiectivele legare de echilibrul susținerii prospectelor economice agricole și rurale, ale celor de mediu, acțiunile asupra schimbărilor climatice, ale dezvoltării durabile și a producției de alimente sigure. Oportunitățile ivite în domeniile sănătății, ale negocierii, ale economiei circulare și a celei digitale au nevoie de dezbateri ulterioare.

Pe fondul acestui context, ca parte a programului anului 2017, Comisia va acționa în continuare și va purta consultații pentru simplificarea și modernizarea PAC-ului în vederea maximizării contribuției sale la cele 10 priorități ale Comisiei și la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs). Astfel, se va pune accentul pe priorități specifice pentru viitor, luând în considerare Cadrul Financiar Multianual viitor. Punctul de pornire va fi o analiză consistentă a performanțelor politicii actuale.

În timp ce viitorul PAC-ului este dezbătut de diverse instanțe, procesul include o largă consultare asupra impactului, scopul fiind sintetizarea dovezilor asupra performanțelor de până acum, tragerea concluziilor din implementarea ultimei reforme, un dialog structurat, confirmarea dificultăților curente și andticiparea nevoilor în vederea modernizării și simplificării PAC-ului.

 

Metoda simplificată și mai flexibilă va dezvolta acțiuni detaliate pentru atingerea acestor obiective la nivel european, fiecare stat membru urmând să își dezvolte propria strategie – acceptată de Comisia Europeană. Atenția va fi îndreptată către monitorizarea progresului și asigurarea fondurilor pentru rezultate concrete. Modificarea metodei de la una universală la una specific croită pentru fiecare situație în parte înseamnă că implicațiile politicii vor fi mai apropiate de cei care o implementează, beneficiarii direcți.

Susținerea fermierilor va continua prin sistemul plăților directe, explorând posibilitatea de a asigura o susținere mai bună focalizată pe veniturile fermierilor.

Schimările climatice și presiunea asupra resurselor naturale vor continua să afecteze agricultura și producția alimentară. Viitorul PAC-ului ar trebui să reflecte o ambiționare privind eficiența resurselor, grija pentru mediu și acțiunile climatice.

Alte propuneri includ:

  • încurajarea utilizării tehnologiilor moderne pentru a susține fermierii și producția acestora, asigurând o transparență și o siguranță a pieței
  • o atenție sporită pentru încurajarea tinerilor de a practica agricultura, de a fi coordonați cu Statele Membre în domenii precum taxe, planificare și dezvoltarea abilităților
  • adresarea grijilor cetățenilor privind producția agrarp sustenabilă, incluzând sănătatea, nutriția, deșeurile și protecția animalelor
  • căutarea unor acțiuni coerente care să corespundă dimensiunii globale, în mod special referitor la negoț, migrare și dezvoltarea durabilă
  • crearea unei platforme la nivel european de informare asupra managementului riscului și modalități de ajutorare a fermierilor de a gestiona nesiguranța climatului, volatilitatea pieței și alte riscuri

Propunerile legislative relevante oferă un contur al obiectivelor în sfera Comunicării și vor fi finisate de către Comisia Europeană înaintea verii din 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *