Satele inteligente

Ultimele întâlniri tematice ale ENRD referitoare la satele inteligente și managementul sustenabil al apei și terenurilor au avut loc pe 21 februarie, respectiv pe 22 martie 2018.

În aprilie 2017, Parlamentul European și 3 Comisari ai Uniunii Europene au lansat Acțiunea UE pentru Satele Inteligente.

De atunci mișcarea asupra Satelor Inteligente a luat amploare rapid atât practic, cât și la nivel de politici.  Grupurile tematice ENRD au identificat modurile în care comunitățile rurale din întreaga Europă dezvoltă soluții locale inovative pentru revitalizarea serviciilor rurale în domenii precum cele energetice, de transport, sociale și multe altele. Câteva dintre aceste inițiative au fost activate de probleme precum depopularea , densitatea mică sau degradări ale serviciilor sociale. Altele profită de oportunitatea pe care o oferă era digitală, energia regenerabilă și conectivitatea dintre rural și urban. La nivel de politici pe toate nivelurile se explorează noi metode de a încuraja aceste inițiative.

Seminarul din 22 martie se referă la eficiența utilizării resurselor, focalizată în mod special pe cea a solului și a apei. Eficiența resurselor este cheia adaptării la condițiile climatice, dar și pentru funcționarea pe termen lung a agriculturii și silviculturii. În urma seminarului se urmărește îmbunătățirea calității apei și a solului prin managementul eficient al terenului și al nutrienților, îmbunătățirea eficienței utilizării apei pentru a reduce presiunea asupra sistemelor de alimentare cu apă și pentru un mai bun acces la apă, conservarea carbonului în sol.

Potențialul atingerii unei complementarități cu alte politici și tipuri de intervenții (cum ar fi scheme care să promoveze managementul sustenabil al resurselor și abordări axate pe rezultate) este încurajat și susținut la nivel european. În acest sens, construirea unei economii rurale cu adevărat sustenabile și eficientă din punct de vedere al resurselor necesită angajarea mai multor entități și includerea actorilor adiacenți lanțurilor de aprovizionare a alimentelor agriculturale, pornind de la fermieri până la consumatori și creatorii de politici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *